Φωτογραφίες

Η Προετοιμασία

Η Πρώτη Ματιά

Διάφορες

Μετά...

Picnic

Glencoe

Castle Stalker

Στο Δάσος

The Levels

Better described by both as:

  • Level 1, ‘non exclusive dating’,
  • Level 2, ‘exclusive dating’,
  • Level 3, ‘living together’,
  • Level 4, ‘getting engaged’,
  • Level 5, ‘marriage!’ and
  • Level 6, ‘married with children’.